Prawda i Konsekwencja

 1. O prymacie wiary nad poznaniem rozumowym i zmysłowym

  “Wiara chrześcijańska różni się zatem 1) od spostrzegania zmysłami, jako to wzrokiem i słuchem itp., 2. od pojmowania rozumem, np. że 2 x 2 = 4, a nadto pewniejszą jest niż jedno i drugie razem. Zmysły bowiem jak i rozum MOGĄ NAS MYLIĆ. Bóg jednak nie. Ileż to razy myli nas np. oko pokazując nam […]

  Brak komentarzy
 2. O nieomylności Ojców Kościoła

  Teza LII. Jednozgodne świadectwo Ojców w rzeczach wiary i moralności jest niewątpliwym dowodem Tradycyi św. Teza ta jest pewną i najbliższą wiary (certa ac fidei proxima). Wyraz „jednozgodne świadectwo” nie znaczy, że wszyscy muszą wyraźnie uczyć tej lub owej prawdy temi samemi słowami, bo o pewnych rzeczach piszą tylko niektórzy, inne zaś jeden wyjaśnia dokładnie, […]

  Brak komentarzy
 3. Kardynał Thomas Gousset: O miłości nieprzyjaciół

  361. Miłość chrześcijańska nie wyłącza nikogo; powinna w ogóle rozciągać się do wszystkich ludzi, nawet do nieprzyjaciół naszych: “Miłujcie nieprzyjacioły wasze“, zaleca nam Jezus Chrystus; “czyńcie dobrze tym, co was przeklinają, a módlcie się za tymi którzy was potwarzają” [Luc. c. 6 v. 27, 28]. Żeby dopełnić przykazania miłości względem nieprzyjaciół, niepotrzeba koniecznie kochać ich […]

  Brak komentarzy
 4. Św. Józef Bilczewski: O zbawieniu innowierców

  Kto bez własnej ciężkiej winy nie jest członkiem Kościoła katolickiego – może być zbawionym, jeśli mianowicie w dobrej wierze religię swoją niekatolicką uważa za prawdziwą, a w razie wątpliwości szczerze i usilnie szuka prawdy i chowa przykazania Boże. Taki innowierca, choć się sam nazywa prawosławnym lub protestantem, w oczach Boga jest katolikiem, należy do duszy […]

  Brak komentarzy
 5. Czy niechrześcijanie mogą być zbawieni?

  A cóż sądzić o dorosłych? U tych musimy rozróżniać znowu, czy żyją lub nie podług prawa, jakie P. Bóg zapisał w sercu każdego człowieka, a więc też w ich sercu. Jeżeli żyją wbrew swojej lepszej woli i w sumieniu i tem samem ze świadomością popełniają grzechy ciężkie i tak umierają, wtedy jest pewnem, że idą […]

  Brak komentarzy
 6. Ludwik z Grenady: O siódmym przykazaniu i ufaniu Bogu

  Grzechem przeciw temu przykazaniu jest również nieufanie prawdzie, dobroci i opatrzności Boga i w konsekwencji uciekanie się do niedozwolonych sposobów pokonywania trudności. Pomysł kradzieży rodzi się zazwyczaj z tego rodzaju braku ufności. Wszelkiego rodzaju pożądania i idące za nimi niezliczone złe czyny zbyt często rodzi przesadna troska o zaszczyty i dobra tego świata oraz pragnienie […]

  Brak komentarzy
 7. Św. Tomasz z Akwinu: Dlaczego nierząd (seks osób wolnych) jest zawsze zły

  Z tego, co powiedzieliśmy, okazuje się, że niesłuszne jest stanowisko tych, którzy twierdzą, że nierząd nie jest grzechem. Podają oni bowiem przykład niewiasty, niezwiązanej małżeństwem, niebędącej pod niczyją władzą: ani ojca, ani nikogo innego. Jeśli ktoś za jej zezwoleniem z nią obcuje, nie czyni jej krzywdy, może ona bowiem robić, co jej się podoba, i […]

  Brak komentarzy
 8. O karceniu cielesnym dzieci

  “Rózga i karność udziela mądrości, pozostawiony sobie chłopiec jest wstydem dla matki” – Przysłów 29: 15. *** “Nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go – w porę go karci” – Przysłów 13: 24. *** “W sercu chłopięcym głupota się mieści, rózga karności wypędzi je stamtąd” – Przysłów 22: 15. *** “Karcenia chłopcu nie […]

  Brak komentarzy
 9. W jaki sposób nie powinno się przedstawiać Maryi i innych świętych?

  (Pytanie) Wystawianie jawne w Kościołach lub gdziekolwiek obrazów, a mianowicie świętych Panien stosownie do mody, jakiej dziś niewiasty światowe w strojeniu się trzymają, odmalowanych z gołą głową, z karkiem obnażonym, z wdziękami umielającemi się czy Kościół pochwala? (Odpowiedź) Broń Boże! Nie tylko nie pochwala, ale owszem surowo tego zakazuje. Oto słowa powszechnego Soboru Trydenckiego: Żadna […]

  Brak komentarzy
 10. Św. Ludwik IX: O Bożych przestrogach

  Seneszalu – mówił król – kiedy takie nieszczęścia zdarzają się ludziom, jak ciężkie choroby czy inne prześladowania, święci mówią, że to są przestrogi Naszego Pana. Bo tak jak Bóg powiedział do tych, których uleczył z wielkich chorób: < Widzicie, chociaż mogłem was uśmiercić, gdybym zechciał>, tak mógł powiedzieć do nas <Widzicie, utopiłbym was wszystkich, gdybym […]

  Brak komentarzy