Prawda i Konsekwencja

O prymacie wiary nad poznaniem rozumowym i zmysłowym

“Wiara chrześcijańska różni się zatem 1) od spostrzegania zmysłami, jako to wzrokiem i słuchem itp., 2. od pojmowania rozumem, np. że 2 x 2 = 4, a nadto pewniejszą jest niż jedno i drugie razem. Zmysły bowiem jak i rozum MOGĄ NAS MYLIĆ. Bóg jednak nie. Ileż to razy myli nas np. oko pokazując nam słońce jako małą tarczę, lub gdy widzimy przedmioty we wodzie, pozornie załamane; szyny kolejowe zdają się w oddaleniu razem zbiegać; jadąc pociągiem, mniemamy, że stoimy w miejscu, podczas gdy drzewa i inne przedmioty uciekają w stronę przeciwną. Podobnie jak oko, może nas mylić i rozum, osłabiony przez grzech pierworodny. Wiara jest dla nas dalekowidzem, przez który lepiej widzimy, niż gołym okiem; jest nam jasnem światłem słonecznem w przeciwieństwie do mdłego światła lampy rozumu.”

Ks. Franciszek Spirago, “Katolicki Katechizm Ludowy. Część Pierwsza: Nauka Wiary“, Mikołów -Warszawa 1906, s. 50 (Podkreślenie moje – MS).

Ps. Tytuł cytowanego fragmentu pochodzi od redakcji.
Ps. 2. Grafika dołączona została do powyższego tekstu za następującym linkiem internetowym: https://www.ncregister.com/features/why-faith-and-reason-go-together