Wzgardzone prawdy, zapomniane wartości

 1. Czy niewolnictwo jest wewnętrznie złe?

  Papież Jan Paweł II w swej encyklice „Veritatis splendor” nauczał, iż niewolnictwo należy zaliczać do czynów wewnętrznie złych (a więc zawsze zakazanych): Dzięki świadectwu rozumu wiemy jednak, że istnieją przedmioty ludzkich aktów, których nie można przyporządkować Bogu, ponieważ są one radykalnie sprzeczne z dobrem osoby, stworzonej na Jego obraz. Tradycyjna nauka moralna Kościoła mówi o […]

  Brak komentarzy
 2. Co należy sądzić o hazardzie?

  Gry hazardowe można zdefiniować jako „zakłady pieniężne robione w celu pomnożenia pieniędzy w sposób wysoce ryzykowny”. Opublikowany w 1992 roku za pontyfikatu Jana Pawła II Katechizm Kościoła Katolickiego odnośnie hazardu stwierdza rzecz następującą: Gry hazardowe (karty itd.) bądź zakłady nie są same w sobie sprzeczne ze sprawiedliwością. Stają się moralnie nie do przyjęcia, gdy pozbawiają […]

  Brak komentarzy
 3. Dlaczego antykoncepcja nie powinna być prawnie zakazana?

  Moja publicystyka nieraz błędnie kojarzy się z tezą, jakoby wszelkie grzechy powinny być prawnie zakazane przez władze cywilne. Jest to oczywiście mylne, choć jednak zrozumiałe wrażenie, jakie niektórzy ludzie odnoszą z czytania mych tekstów, gdyż prawdą jest, że częściej piszę o tym, co powinno być zakazane przez prawo, aniżeli o tym, co nie powinno być […]

  Brak komentarzy
 4. Pijaństwo (nie mylić z umiarkowanym piciem) powinno być kryminalizowane

  O ile wielu ludzi dostrzega szkody społeczne będące efektem pijaństwa, o tyle bardzo rzadko zdarza się, by ktoś popierał wprowadzenie prawnej karalności (choćby i „tylko” prywatnego) upijania się. W tym artykule zamierzam wskazać na argumenty przemawiające za rozważeniem słuszności takiego postulatu. A więc po pierwsze, za kryminalizacją pijaństwa przemawia fakt, iż jest to zachowanie bardzo […]

  Brak komentarzy
 5. Preferencje podatkowe dla samotnych rodziców są niemoralne

  Niedawno premier Mateusz Morawiecki przedstawił na konferencji prasowej pomysł przywrócenia preferencyjnego rozliczania „samotnych rodziców” na zasadach sprzed wprowadzenia „Polskiego Ładu”. Obecnie bowiem przysługuje im ulga podatkowa w wysokości 1500 zł rocznie. Miałaby im przysługiwać możliwość obliczenia podatku jako dwukrotności podatku obliczonego od połowy dochodu. Zmiany postulowane przez premiera zakładać mają również obniżenie pierwszej stawki podatkowej […]

  Brak komentarzy
 6. Czy deportacje całych grup etnicznych są wewnętrznie złe?

  W historii świata nieraz zdarzało się, że władze danego kraju skazywały na wygnanie całe etniczne i/lub religijne grupy ludności. Tak postępował niejeden średniowieczny władca wobec Żydów, zaś w 20 wieku obserwowaliśmy cały szereg tym podobnych aktów, np. Stalin wypędzał Czeczenów za to, że część z nich współpracowała z III Rzeszą, z kolei władze Polski Ludowej […]

  Brak komentarzy
 7. Wszystko albo nic

  Nie lubię zasady „Wszystko albo nic”. Często prowadzi ona bowiem do wybiórczej niesprawiedliwości w ocenieniu naszych bliźnich, dzieł kultury, idei czy programów politycznych. To, że np. nasz bliźni błądzi w kilku sprawach, nie musi od razu oznaczać, że ten człowiek jest po prostu zły albo też, iż nie ma on racji w żadnej sprawie. Istnieją […]

  Brak komentarzy
 8. Jeszcze 3 uwagi o cielesnym karceniu chłopców

  W swym poprzednim tekście skupiłem się na obronie biblijnego i tradycyjnie chrześcijańskiego podejścia do karcenia cielesnego dzieci (a zwłaszcza chłopców). Choć zawarłem w nim wiele spostrzeżeń i uwag tyczących się tego problemu, w międzyczasie uświadomiłem sobie, że pewne jego aspekty nie zostały tam albo wcale poruszone, albo też nie uczyniłem tego w dostateczny sposób. Tytułem […]

  Brak komentarzy
 9. Krwawe sporty a kryminalna przestępczość

  Większość spośród argumentów wysuwanych w obronie krwawych sportów jest łatwa do obalenia już na „pierwszy rzut oka”. Bo co np. za znaczenie ma argument, iż ludzie czynią to „w pełni dobrowolnie” (grać w filmach porno też można na tej zasadzie)? Czy też jaką wartość mają wybiegi typu: „Ranienie się w tych sportach jest tylko efektem […]

  Brak komentarzy
 10. Gangsterzy i popkultura

  Trochę zrobiło się ostatnio głośno o próbach publicznej nobilitacji, jaką jednemu ze znanych gangsterów sprawił pan Marcin Najman. Dobrze, że ogromna większość reakcji na ów czyn była krytyczna, ale zastanówmy się, czy korzenie takiego podejścia nie tkwiły w naszej kulturze i życiu społecznym znacznie wcześniej? Ot, choćby bardzo lubiana i zupełnie niekontrowersyjna seria filmów w […]

  Brak komentarzy