Prawda i Konsekwencja

Ks. Francis Aime Pouget: Dlaczego istnieją choroby?

Pytanie: Co to jest choroba?

Odpowiedź: Jest to słabość ciała albo umysłu, którą Bóg ma dla nas dla ukarania grzechu pierworodnego przesyła, kiedy Mu się podoba.

Pytanie: Dlaczego Bóg przesyła na nas choroby?

Odpowiedź: 1) Żeby nam dał powód ćwiczenia się w pokorze i cierpliwości. 2) Żeby nas oderwał od świata i od siebie samych. 3) Żeby nas przygotował do śmierci. 4) Żeby nas ukarał za grzechy nasze, i podał nam sposobność do zadośćuczynienia przez pokutę. 5) Aby nas nauczył cierpliwości i umartwienia. 6) Aby nas doświadczył i oczyścił przez to ukaranie doczesne.

Ks. Francis Aime Pouget, “Nauki katolickie w sposób katechizmowy, w których wyłożone są w krótkości z Pisma Świętego i podania“, Tom 3, s. 230.