O posłuszeństwie władzy i granicach tego posłuszeństwa

Katechizm Soboru Trydenckiego: „Bo jeżeli źli są urzędnicy albo przełożeni, nie ich się złości bojemy, ale onej mocy Boskiej, którą w nich być uważamy, tak, iż (co jest rzecz bardzo dziwna) chociażby nam nieprzyjaciółmi byli i na nas się gniewali się, chociażby najmniej litości w nich nie znać było, jednak co słuszna przyczyna nie jest, … Czytaj dalej O posłuszeństwie władzy i granicach tego posłuszeństwa