Wzgardzone prawdy, zapomniane wartości

Archiwum: grudzień 2017

 1. Ks. Ambroise Guillois: Tańce i bale są jedną z głównych okazji do grzechów nieczystości

  (Pytanie) Który jest ósmy powód grzechu przeciwnego czystości? (Odpowiedź) Ósmym powodem grzechu przeciwnego czystości, są tańce i bale. WYKŁAD.  – Przez taniec rozumiemy ruchy ciała, wykonywane w takt, krokiem wymierzonym, i zwykle przy dźwięku muzyki albo śpiewie. Bal jest zgromadzeniem, zebraniem na którym tańczą. Te więc dwa wyrazy: tańce i bale, mają prawie toż samo […]

  Brak komentarzy
 2. Lepiej jest umrzeć w męczarniach niż zgrzeszyć

  Wielu ludzi, w tym również katolików, przy różnych okazjach wypowiada formułki typu: „Nikogo nie można zmuszać do heroizmu” sugerując przez to, iż choć męczeństwo lub wielkie cierpienie w imię wierności Bogu i Jego przykazaniom są chwalebne, to przesadą jest twierdzenie o tym, że takowe postawy są dla chrześcijan moralnym obowiązkiem. Tymczasem prawda jest właśnie taka, […]

  Brak komentarzy
 3. „Niech więc każda dusza będzie duszą Maryi”

  „Ale i wy jesteście błogosławieni, którzyście usłyszeli i uwierzyli. Albowiem każda dusza, która wierzy, poczyna w sobie i rodzi Słowo Boga i rozpoznaje Jego dzieła. Niech więc każda dusza będzie duszą Maryi, aby uwielbiała Pana. Niech w każdej duszy będzie duch Maryi, aby radowała się w Bogu. Jest tylko jedna Matka Chrystusa. Ta, która Go […]

  Brak komentarzy
 4. „Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech”

  „Napisz: Jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie. […]

  Brak komentarzy
 5. Zabicie prezydenta Narutowicza było haniebnym morderstwem

  Dziś mija 95-rocznica zabicia przez Eligiusza Niewiadomskiego pierwszego legalnie wybranego prezydenta II RP Gabriela Narutowicza. Nie jest większą tajemnicą, iż mimo upływu długiego czasu, który to dawał szansę na krytyczną refleksję względem tego czynu, w kręgach radykalnej prawicy wciąż trudno jest o jasne i jednoznaczne jego potępienie. Ba, nadal pojawiają się tam głosy mniej lub […]

  Brak komentarzy
 6. Czy zbawiony człowiek stanie się Bogiem?

  Jest znaną ideą ruchu „New Age”, iż człowiek tak naprawdę jest bogiem, tyle tylko, że musi w sobie tę boskość jeszcze odkryć i uznać, by mógł się w odpowiedni duchowo sposób rozwijać. Z kolei, powstały w XIX wieku mormonizm twierdzi, iż powołaniem zbawionych ludzi jest stanie się istotami w pełni boskimi, zaś „dzisiejszy” Bóg też […]

  Brak komentarzy
 7. Kiedy nagość w sztuce kościelnej jest uprawniona, a kiedy niedozwolona?

  Błogosławiony Antoni Nowowiejski: “Nade wszystko jednak liturgia wyklucza w utworach plastyki wszelką nagość zmysłową, cielesną. Chociaż nagość sama w sobie nie jest szkaradą i grzechem, ale że jest w skutek grzechu pierworodnego, jak na początku tego rozdziału powiedzieliśmy, przypomnieniem grzechu, oznaką hańby naszej, źródłem pożądliwości i bodźcem do grzechu, a więc i przedmiotem wstydu dla […]

  Brak komentarzy
 8. Janusz Waluś nie jest bohaterem

  W środowiskach prawicowych co pewien czas podnoszą się głosy mniej lub bardziej sugerujące podziw i uznanie dla Janusza Walusia. Przypomnijmy: człowiek ten to obywatel RPA polskiego pochodzenia, który przed laty został skazany na karę śmierci (zamienioną następnie na dożywocie) za zabicie Chrisa Haniego, niegdysiejszego lidera południowoafrykańskich komunistów. Jakkolwiek bym nienawidził komunizmu, to zdecydowanie nie zgadzam […]

  Brak komentarzy
 9. Kłamstwo jest zawsze zakazane; również te w sprawie św. Mikołaja

  W dniu jutrzejszym zaś będziemy obchodzić tzw. Mikołajki, czyli dzień, w którym zwyczajem jest obdarowywanie dzieci różnymi upominkami. W dzień Wigilii Bożego Narodzenia wielu z nas będzie wzajemnie dawać sobie prezenty. Wszystko to oczywiście jest cenne i chwalebne, jednak tkwi w tym pewien moralny mankament. Otóż, wielu ludzi przy okazji dawania dzieciom prezentów, mówi im […]

  Brak komentarzy
 10. „… Abyśmy spokojnie i cicho żyli”

  W Nowym Testamencie znajdujemy następujące pouczenie: „Polecam więc przede wszystkim zanosić błagania, modlić się, prosić i dzięki czynić za wszystkich ludzi, za królów i wszystkich posiadających władzę, żebyśmy mogli żyć spokojnie i cicho w wielkiej pobożności i uczciwości” (1 Tm 2, 1). Widać więc, iż jedną z cech uczniów Pana Jezusa winno być spokojne i […]

  Brak komentarzy