Wzgardzone prawdy, zapomniane wartości

Archiwum: Marzec 2016

 1. Kiedy patriotyzm staje się grzeszny?

  W ostatnich 100 – 150 latach, zwłaszcza na polskim gruncie, bardzo rozwinęła się myśl łącząca katolicyzm i chrześcijaństwo z patriotyzmem. Czasami przybiera to takie rozmiary i akcenty, iż dokonuje się swoista „sakralizacja” wartości patriotycznych. Choć wszak ani w Piśmie świętym ani nauczaniu Ojców Kościoła nie ma przykazań typu: „Będziesz czcił swą świętą Matkę Ojczyznę„; „Zachowasz […]

 2. Jak Chrystus zwyciężył w historii naszej cywilizacji?

  W święta Zmartwychwstania Pańskiego celebrujemy – mówiąc bardziej liturgicznym językiem – zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem. Można spytać, co w bardziej konkretnym i szerszym wymiarze oznacza ta prawda, skoro, jak świat istniał i istnieje, było i wciąż jest w nim wiele zła oraz grzechu? Ba, czyż nieraz nie wydaje się nam, że prawdziwym […]

 3. Jak rozpoznać prawdziwą skruchę?

  Co w praktyce oznacza – będące jednym z warunków dobrej spowiedzi – „mocne postanowienie poprawy”? W jaki sposób możemy rozpoznać, iż nasze postanowienie poprawy rzeczywiście było „mocne”, nie zaś słabe lub chwiejne? Prawdopodobnie niejeden katolik zastanawiał się nieraz nad tego typu pytaniami. W odpowiedzi na nie warto przyjrzeć się pewnym, wyjętym z konkretnego życia, przykładom, […]

 4. Czy prawna karalność cudzołóstwa jest sprzeczna z Ewangelią?

  Pan Bóg w Starym Testamencie wyraźnie nakazywał rządzącym karać nieprawości o charakterze seksualnym, nawet, gdy owe były dokonywane w sposób prywatny i bez publicznego promowania ich. W przypadku, gdy młoda kobieta nie zachowywała dziewictwa przed ślubem, miała być ukamienowana przez mężczyzn z całego miasta (patrz: Powtórzonego Prawa 22: 21 – 22). Młodych mężczyzn którzy, mimo […]

 5. Paradoks błogosławionego Franciszka Jägerstättera

  Zapewne większość z Czytelników słyszała o  postaci błogosławionego Franza (po polsku – Franciszka) Jägerstättera. On był – w czasie II wojny światowej – jednym z nielicznych katolików, który w swym sumieniu doszedł do jasnego rozeznania, iż wojna prowadzona przez Hitlera jest ewidentnie niesprawiedliwa i dlatego nawet za cenę śmierci, musi odmówić służenia w armii III […]

 6. Czy w Ameryce Północnej doszło do ludobójstwa Indian?

  Twierdzenie o ludobójstwie, jakie zostało dokonane przez białych chrześcijan na Indianach w Ameryce Północnej jest jednym z ulubionych zarzutów wrogów cywilizacji chrześcijańskiej. Jako, że owa teza jest oskarżeniem kierowanym w stronę protestantów, często jest ona powtarzana też przez tradycjonalistycznych katolików, którzy dodają przy tym: „Patrzcie, ile w Ameryce Łacińskiej pozostało ludności pochodzenia indiańskiego, a ile […]

 7. Czy prawna karalność cudzołóstwa oznacza totalną inwigilację społeczeństwa?

  Mimo iż pogląd wedle którego należy: „uznać za nijakie lub znieść wszelkie ustawy karne, jakie państwo wydało dla zachowania wierności małżeńskiej” został przez papieża Piusa XI w encyklice „Casti Connubii” jasno potępiony jako „podły i haniebny pomysł„, nawet wśród konserwatywnych katolików nie brakuje przeciwników prawnego zakazu i karalności zdrady małżeńskiej (to znaczy cudzołóstwa). Chyba najczęściej powtarzanym przez […]

 8. Co należy sądzić o tatuażach?

  Pytania odnośnie moralnej godziwości i stosowności czynienia na swym ciele trudnych do usunięcia wizerunków i napisów (zwanych też tatuażami) są chyba jednymi z częściej podnoszonych przez katolików oraz chrześcijan. Pobieżna zaś analiza odpowiedzi na te pytania wydaje się wskazywać, iż większa część współczesnych opinii na ów temat idzie w kierunku warunkowego uznania stosowności i godziwości […]

 9. Zmysłowe pocałunki są grzechem śmiertelnym

  Czy całowanie się jest grzechem? Takie pytanie pojawia się dość często przy okazji roztrząsania różnych dylematów na temat tego „na jak wiele można sobie pozwolić” podczas „chodzenia ze sobą” lub w okresie narzeczeństwa. Wydaje się, iż nawet współcześnie nawet wśród pobożnych i konserwatywnych katolików istnieje duże zamieszanie oraz ignorancja, gdy dochodzi się do prób odpowiedzi […]

 10. Przeciwko mentalnej anarchii i upadkowi zasady szacunku wobec władzy

  Ogólnie rzecz biorąc rządy w większej części świata stają się coraz bardziej niechętne chrześcijaństwu. Nie jest wszak też żadną tajemnicą, iż rządy w naszym kręgu cywilizacyjnym nieraz w dużej swej części oparte są na fałszywych lub co najmniej bardzo dwuznacznych fundamentach ideowych i światopoglądowych. Przykładem takowych błędnych bądź wątpliwych zasad są np. neutralność religijna państwa; […]